Cross Dress

Cross Dress är ett system där de flesta benen passar med de flesta sittsar.
Nedan finns ett urval på möjliga kombinationer. Det gäller bara att låta fanatsin arbeta.

Klicka på bilderna för mer information

Kinky sitsen har gått ur produktion

Bar Bowl Fjäril
Bar Snobb
Bar Bowl Patches
Bar Celona
Bar Barella
Bar Comfy
Bar Comfy
Bar Bara
Cannes Gown
Cannes Gown
Cannes Comfy
Cannes Bowl
Cannes Snob
Quaterback Gown
Quaterback - Nude Björk
Quaterback Panda
Quarterback baksida
Octopus/Snobb
Miami/Panda
Miami - Snob
Miami - Nude Björk
Panze I - Snob
Panze I - Panda Old Spice
Panze I - Comfy
Panze I - Bowl Old Spice
Panze II Gown
Panze III - Panda Svart
Panze III - Panda Old Spice
Svikt - Snob
Svikt - Comfy
Svikt - Panda Old Spice
Svikt - Bowl Old Spice
Connect Låg tyg
Skrea - Gown
Connect Låg - Snobb